Latviešu
LAT
Izvēlēties valodu:

Greenfields SK-50-P/J

  • Pamatinformācija
  • Īpašības
  • Galerija

Greenfields SK sastāv no vienmērīgi izkārtota kokosa šķiedras un salmu slāņa, ko  iekļauj fotonoārdāma polipropilēna (PP) vai bioloģiski noārdāmas džutas sieta kārtas. Savienojuma šuve ir vai nu sintētiska, vai variantā ar džutas sietu - bioloģiski noārdāma. Greenfields SK ir pieejams gan ar sēklām, gan bez. Tas nodrošina 100% zemes pārklāšanu.

Ieteicamais pielietojums

Nogāzēm ar slīpumu 1:2 vai lielāku. Lai novērstu augsnes zudumus un izveidotu plānotos stādījumus uz nogāzēm ar augsni, kam raksturīga vidēja erozija un kas pakļauta vidējas intensitātes lietusgāzēm un ūdens notecei. Piemērots krastiem,  drenāžas grāvjiem, līdzsvarošanas dīķiem, ūdensceļu krastiem ar svārstīgu ūdens līmeni, uzbērumiem un visām vietām, kur nepieciešama augsnes aizsardzība un jāveido stādījumi.

Izturība

Salmiem 1 gads – kokosa šķiedrai 3 līdz 5 gadi, atkarībā no apstākļiem objektā, tostarp temperatūras, mitruma, augsnes skābuma, utt.

Svars

Šo izstrādājumu var izgatavot atbilstoši specifikācijai. Materiāla svars, izmēri un citi tehniskie dati pieejami pēc pieprasījuma.

Vispārīgs raksturojums

Greenfields savienoto segu klāstu K / SK / S var izgatavot ar iestrādātām sēklām, mulču un minerālmēsliem vai bez tiem. Segās ar sēklām iekļauts bioloģiski noārdāms sēklu nesējslānis, kas piestiprināts segu apakšpusē.
          
Uzstādīšana
          
Greenfields SK segas ar sēklām jāklāj vertikālā virzienā uz stāvām un garākām nogāzēm, bet tās var klāt horizontāli uz īsām vai seklām nogāzēm, un tām precīzi jāatbilst nogāzes ģeometrijai. Segas nedrīkst stiept. Pirms uzklāšanas no nogāzes jānolasa lielie vai nenostiprinātie akmeņi un jāaizpilda bedres, lai nodrošinātu, ka materiāls pilnībā pieguļ augsnei un sējumi var iesakņoties un augt, ja sēšanu veic uz vietas. Pamatnes stādījumiem izveidošanai ieteicama vismaz 100 mm bieza augsnes kārta. Minerālmēslu lietošana parasti nav nepieciešama, izņemot, ja segas klāj uz neorganiskas augsnes. Segas jāpiestiprina ar 200 mm lielām vidējām skavām, vidēji izvietojot 3 skavas uz vienu kvadrātmetru atkarībā no nogāzes slīpuma. Segām ar sēklām vispārīgi nepieciešams vairāk skavu uz vienu kvadrātmetru nekā segām bez sēklām.

 
 
 

Sazināties

Sūtīt

Izvēlne

Partneri

Partneri