Latviešu
LAT
Izvēlēties valodu:

Greenfields S-100-P/J

  • Pamatinformācija
  • Īpašības
  • Galerija

Greenfields S sastāv no vienmērīgi izkārtota salmu slāņa, ko  iekļauj fotonoārdāma polipropilēna (PP) vai bioloģiski noārdāmas džutas sieta kārtas. Savienojuma šuve ir vai nu sintētiska, vai variantā ar džutas sietu - bioloģiski noārdāma. Greenfields S ir pieejams gan ar sēklām, gan bez. Tas nodrošina 100% zemes pārklāšanu.

Ieteicamais pielietojums

Nogāzēm ar slīpumu 1:3. Lai novērstu augsnes zudumus un izveidotu plānotos augu stādījumus uz nelielām nogāzēm, aizsargātās vietās ar stabiliem ausnes apstākļiem, zemas intensitātes lietusgāzēm un ūdens noteci. Piemērots lēzenām krastmalām,  drenāžas grāvjiem, līdzsvarošanas dīķiem, ūdensceļu krastu aizsardzībai, uzbērumiem un visām vietām, kur nepieciešama augsnes aizsardzība un jāveido aizsardzības stādījumi.

Izturība

1 gads, atkarībā no apstākļiem objektā, tostarp temperatūras, mitruma, augsnes skābuma, utt.

Svars

Šo izstrādājumu var izgatavot atbilstoši specifikācijai.

Vispārīgs raksturojums

savienoto segu klāstu K / SK / S var izgatavot ar iestrādātām sēklām, mulču un minerālmēsliem vai bez tiem. Segās ar sēklām iekļauts bioloģiski noārdāms sēklu nesējslānis, kas piestiprināts segu apakšpusē.
          
Uzstādīšana
          
Greenfields S segas ar sēklām jāklāj vertikālā virzienā uz stāvām un garākām nogāzēm, bet tās var klāt horizontāli uz īsām vai seklām nogāzēm, un tām precīzi jāatbilst nogāzes ģeometrijai. Segas nedrīkst stiept. Pirms uzklāšanas no nogāzes jānolasa lielie vai nenostiprinātie akmeņi un jāaizpilda bedres, lai nodrošinātu, ka materiāls pilnībā pieguļ augsnei un sējumi var iesakņoties un augt, ja sēšanu veic uz vietas. Pamatnes stādījumiem izveidošanai ieteicama vismaz 100 mm bieza augsnes kārta. Minerālmēslu lietošana parasti nav nepieciešama, izņemot, ja segas klāj uz neorganiskas augsnes. Segas jāpiestiprina ar 200 mm lielām vidējām skavām, vidēji izvietojot 3 skavas uz vienu kvadrātmetru atkarībā no nogāzes slīpuma. Segām ar sēklām vispārīgi nepieciešams vairāk skavu uz vienu kvadrātmetru nekā segām bez sēklām.

 
 
 

Sazināties

Sūtīt

Izvēlne

Partneri

Partneri