Latviešu
LAT
Izvēlēties valodu:

Ventspils brīvostas termināla būvniecība

  • Pamatinformācija
  • Galerija
Ventspils brīvostas teritorijā ir paredzēts uzcelt sauskravu termināli un izveidot infrastruktūru, lai varētu piegādāt, novietot un iekraut kuģos ģenerālkravas, birstošās kravas, būvmateriālus utt. 
Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt Ventspils brīvostas teritorijas kompleksa ilgtermiņa attīstību, saglabājot un paplašinot ostas kravu apgrozījumu. 
Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt:
 piestātni ar krasta stiprinājumu, 
 termināļa inženiertīklus,
 dzelzceļa pievedceļus, kā arī lokomotīves manevrēšanas ceļu ārpus termināļa,
 kraujlaukumu,
 termināla iekšējos ceļus un pievadceļu. 
Jaunveidojamais komplekss palielinās Ventspils brīvostas caurlaides spēju, veicinās ostas teritorijas attīstību un to funkcionalitāti.
 
 
 

Sazināties

Sūtīt

Izvēlne

Partneri

Partneri